Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.

Ginučių kautynės

1944 m. lapkričio mėn.

 1944m. pabaigoje dideli mūšiai tarp Lietuvos partizanų ir sovietų okupacinės kariuomenės bei jų parankinių virė visoje Lietuvoje. Lapkričio pabaigoje į pirmą didelį mūšį prie Ginučių piliakalnio stojo ir Vytauto apygardos Tigro rinktinės Beržo kuopos partizanai, vadovaujami ltn. Jono Gimžausko-Beržo. Mūšio išvakarėse Kirdeikių apylinkėse siautėjo ir plėšikavo iš Saldutiškio atsidanginę raudonieji aktyvistai. Lietuvos partizanai, gindami vietos gyventojus, nukovė tris atėjūnus, todėl kitą dieną į Kirdeikius buvo atsiųstos dar didesnės okupantų pajėgos – sunkvežimiais atvežta per 300 NKVD kareivių. Apylinkes šukuojantį baudėjų dalinį partizanai pasitiko stipria kulkosvaidžių, automatų ir šautuvų ugnimi. Kautynės prie Ginučių piliakalnio truko gerą pusdienį, o artėjant pavakariui apie 100 ltn.J.Gimžausko vadovaujamų partizanų privertė trauktis kur kas gausesnes priešo pajėgas. Iš mūšio lauko sprunkantiems čekistams kpt.Mykolo Vilučio vadovaujamas partizanų būrys surengė triuškinamą pasalą – mūšis buvo laimėtas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*