Home / Partizaninis karas Lietuvoje 1944-1953m. / Žemaičių apygarda – vadai

Žemaičių apygarda – vadai

Jonas Semaška-Liepa. Gimė 1907m. Lietuvos kariuomenės majoras. Karo metais vokiečių pusėje kovojo Rytų fronte. Partizanas nuo 1945m. – rugsėjo mėn. ėmėsi vadovauti Žemaičių legionui, vėliau sudariusiam Žemaičių apygardos branduolį. Stengėsi palaikyti ryšius su visos Lietuvos partizanais, siekė sujungti visas ginkluotas partizanų struktūras. Suimtas 1946m. balandžio 15d. Telšiuose, nuteistas mirties bausme ir 1947m. sausio 21d. sušaudytas Vilniuje.

Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento 1998m. lapkričio 18d. dekretu J.Semaška apdovanotas Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

Fortūnatas Ašoklis-Vilkas. Gimė 1907m. Nuo 1945m. rudens – Žemaičių legiono štabo narys. 1946m. gegužės–rugsėjo mėn. – Žemaičių apygardos vadas. Suimtas 1946m. rugsėjo mėn. Nenorėdamas duoti parodymų NKVD tardytojams, nusižudė areštinėje.

LR Prezidento dekretu 2004m. F.Ašoklis apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (po mirties).

Kazimieras Antanavičius-Tauras. Gimė 1908m. Kėdainių apskrities Josvainių valsčiaus Karūnavos kaime. Lietuvos kariuomenės kapitonas. Partizanas nuo 1944m. Nuo 1946m. spalio – Žemaičių apygardos vadas. Žuvo 1947m. balandžio 9d. Plungės valsčiaus Žvirblaičių kaime kartu su broliu Povilu Antanavičiumi, Lietuvos partizanų gretose kovojusiu iš rusų nelaisvės pabėgusiu vokiečių armijos majoru V.Stambecku ir partizanu K.Malakausku.

LR Prezidento 1999m. lapkričio 22d. dekretu K.Antanavičius apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (po mirties).

Kazimieras Juozaitis-Meteoras. Gimė 1903m. Marijampolės apskrities Veiverių valsčiaus Skriaudžių kaime. Lietuvos kariuomenės kapitonas. Partizanauti pradėjo 1945m. Nuo 1946m. gegužės mėn. – Šatrijos rinktinės vadas. 1947m. balandžio mėn. mėgino atkurti sunaikintą Žemaičių apygardos štabą ir vadovauti apygardai, bet dėl MGB agentų išprovokuoto konflikto 1947m. lapkričio mėn. buvo sušaudytas pačių partizanų.

Vladas Montvydas-Žemaitis. Gimė 1911m. Telšių apskrities Varnių valsčiaus Getautiškių kaime. Buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys. Nuo 1944m. vadovavo Telšių apskrities LLA Vanagų grupei. 1948m. buvo paskirtas Žemaičių apygardos vadu. Suformavo stiprų apygardos štabą, išplėtojo leidybinę veiklą. Apygarda leido laikraštį „Laisvės balsas“, kuris ėjo iki 1953m. rugpjūčio mėn. V.Montvydas – vienas ilgiausiai apygardaivadovavusių vadų. Žuvo išduotas 1953m. rugpjūčio 23d. Telšių rajone, prie Lūksto ežero.

LR Prezidento 1999m. gegužės 19d. dekretu V.Montvydas apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (po mirties).

Paskutinysis Žemaičių apygardos partizanas Pranas Končius-Adomas gimė 1911m. Kretingos apskrities Salantų valsčiaus Bargalio kaime. Lietuvos kariuomenės puskarininkis, aktyvus Šaulių sąjungos narys, 1941m. Birželio sukilimo dalyvis. Nuo 1944m. – partizanas. Priklausė Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Salantų kuopai. Žuvo 1965m. liepos 15d. Kretingos rajono Didžiųjų Žalimų kaime, P.Drungilo sodyboje. LR Prezidento 2000m. vasario 11d. dekretu P.Končius apdovanotas Vyčio kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*