Ginučių kautynės

1944 m. lapkričio mėn.

 1944m. pabaigoje dideli mūšiai tarp Lietuvos partizanų ir sovietų okupacinės kariuomenės bei jų parankinių virė visoje Lietuvoje. Lapkričio pabaigoje į pirmą didelį mūšį prie Ginučių piliakalnio stojo ir Vytauto apygardos Tigro rinktinės Beržo kuopos partizanai, vadovaujami ltn. Jono Gimžausko-Beržo. Mūšio išvakarėse Kirdeikių apylinkėse siautėjo ir plėšikavo iš Saldutiškio atsidanginę raudonieji aktyvistai. Lietuvos partizanai, gindami vietos gyventojus, nukovė tris atėjūnus, todėl kitą dieną į Kirdeikius buvo atsiųstos dar didesnės okupantų pajėgos – sunkvežimiais atvežta per 300 NKVD kareivių. Apylinkes šukuojantį baudėjų dalinį partizanai pasitiko stipria kulkosvaidžių, automatų ir šautuvų ugnimi. Kautynės prie Ginučių piliakalnio truko gerą pusdienį, o artėjant pavakariui apie 100 ltn.J.Gimžausko vadovaujamų partizanų privertė trauktis kur kas gausesnes priešo pajėgas. Iš mūšio lauko sprunkantiems čekistams kpt.Mykolo Vilučio vadovaujamas partizanų būrys surengė triuškinamą pasalą – mūšis buvo laimėtas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*