Home / Sąvokos / A / Abveras

Abveras

Abveras. Hitlerinės Vokietijos kariuomenei pavaldi žvalgybos ir kontržvalgybos institucija.