Home / Sąvokos / A / Adventistai

Adventistai

Adventistai. Protestantizmo srovė. Laukia antrojo Kristaus atėjimo ir tūkstantmetės karalystės. Susiformavo 1831 m. JAV. Pradininkas – baptistas V. Mileris, skelbęs Kristaus atėjimą 1843–1844 metais. Didžiausia srovė – Septintos dienos adventistai (atsirado 1844 m.). Jų tikėjimas ir apeigos panašios į baptistų. Nepripažįsta sielos nemirtingumo, švenčia šeštadienį.