Home / Sąvokos / A / Aizkrauklės mūšis

Aizkrauklės mūšis

Aizkrauklės (Ašeradės) mūšis. 1279 03 05 ties Aizkraukle (Latvija) įvykęs Lietuvos ir Livonijos ordino mūšis. Magistro Ernsto fon Rasburgo kariuomenė, remiama danų ir Vakarų Europos talkininkų, 1279 m. vasarį įsibrovė į Lietuvą. Lietuvių kariuomenė pasivijo su grobiu grįžtančius užpuolikus ties Aizkraukle ir juos sumušė. Mūšyje žuvo magistras, danų vietininkas, 71 riteris ir daug kitų. Pagal žuvusiųjų riterių skaičių šis mūšis buvo didžiausias Pabaltijyje po 1260 m. įvykusio Durbės mūšio. Po Aizkrauklės mūšio Kryžiuočių ir Livonijos ordinams buvo renkamas vienas didysis magistras.