Home / Sąvokos / A / Akalica

Akalica

Akalica, akalyčia, okolica, bajorkaimis. Padrika smulkių Lietuvos bajorų gyvenvietė su netvarkingai išdėstytomis sodybomis ir pastatais. žemė išskirstyta netvarkingais sklypeliais prorėžiuose. Labiausiai buvo paplitę Vidurio ir šiaurės Vakarų Lietuvoje.