Home / Sąvokos / A / Alanai

Alanai

Alanai. Gentys, kilusios iš sarmatų. Pirmaisiais amžiais po Kristaus išplito šiaurės Kaukaze ir stepėse į šiaurę nuo Juodosios jūros. 372 m. į alanų gyvenamas vietas veržėsi hunai. Dalis alanų, persekiojami hunų, pasiekė Panoniją. Iš čia su svebais ir vandalais per Galiją 409 m. įsiveržė į Pirėnų pusiasalį. 429 m. su vandalais persikėlė į šiaurės Afriką ir sukūrė valstybę, kurią 534 m. užkariavo Bizantija. Likusieji šiaurės Kaukaze alanai po Atilos mirties išsivadavo iš hunų valdžios. Apie IX–X a. sukūrė ankstyvojo feodalizmo valstybę – Alaniją. Ją 1238–1239 m. nukariavo totoriai.