Home / Sąvokos / A / Alka

Alka

Alka. Senovės lietuvių religinio kulto vieta. Dažniausiai tai kalneliai, giraitės, pievos, upeliai. Po Lietuvos krikšto alkai buvo naikinami arba jose statomos koplytėlės, kryžiai.