Home / Sąvokos / A / Altmarko paliaubos

Altmarko paliaubos

Altmarko paliaubos. švedijos ir Respublikos 6 metų taikos sutartis. Pasirašyta 1629 09 26 Altmarke (dab. Stari Targas, Lenkija). šia sutartimi švedija išlaikė užkariautas Livonijos teritorijas (su Ryga) ir kai kuriuos Prūsijos miestus (tarp jų Klaipėdą). Lenkija neteko teisės Dancige statyti ir turėti karo laivyną. Altmarko paliaubos pagreitino švedijos įstojimą į 30 metų karą (1618–1648).