Home / Sąvokos / A / Anabaptistai

Anabaptistai

Anabaptistai. Protestantizmo srovė. Atsirado Vokietijoje Reformacijos epochos pradžioje. Skelbė kiekvienam galimą asmeninį Apreiškimą, turto bendrumą, krikštijo suaugusius, neigė bažnyčios hierarchiją, labai supaprastino apeigas, atsisakė bažnyčių, paliko tik giesmes, priešinosi karo tarnybai. Buvo persekiojami katalikų, liuteronų, kalvinistų. Apie XVI a. vidurį suskilo į smulkesnius judėjimus. Davė pradžią menonitams.