Home / Sąvokos / A / Aneksija

Aneksija

Aneksija. Svetimos valstybės ar jos dalies prievartinis užgrobimas, prisijungimas.