Home / Sąvokos / A / Antinomija

Antinomija

Antinomija. Filosofinė kategorija, išreiškianti dviejų prieštaringų, tačiau logiškai pagrįstų sprendimų atsiradimą samprotavimuose. Sąvoką suformulavo Antikos filosofai Platonas ir Aristotelis. Pažinimo procese antinomija išreiškia realias dialektines daiktų esmės priešybes, kurių įvardijimas atitinkamomis sąvokomis įgalina geriau suvokti objektyvią tiesą.