Home / Sąvokos / A / Antrasis Lietuvos Statutas

Antrasis Lietuvos Statutas

II Lietuvos Statutas (1566). Pakeitė I Lietuvos Statutą. Apimtimi ir kodifikacija gerokai jį pralenkė. įtvirtino XVI a. vidurio LDK reformas: administracinį-teritorinį valstybės suskirstymą į apskritis, bajorų renkamus apskrities žemės, pilies ir pakamario teismus, bajorų dalyvavimą apskričių seimeliuose ir LDK seime.