Home / Sąvokos / A / Antropocentrizmas

Antropocentrizmas

Antropocentrizmas (žmogus + vidurys). Teologinė pažiūra, kad protingasis žmogus esąs galutinis Visatos raidos tikslas. Antikinėje filosofijoje antropocentrizmo principą suformulavo Sokratas.