Home / Sąvokos / A / Apžvalgininkai

Apžvalgininkai

Apžvalgininkai. XIX a. pabaigos lietuvių visuomeninė politinė grupuotė, susitelkusi apie žurnalą „žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ (1889–96). Nariai daugiausia buvo katalikų dvasininkai. Svarbiausi veikėjai – Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas), Kazimieras Pakalniškis (Dėdė Atanazas) ir kt. Pasisakė prieš rusinimo politiką, prievartinį stačiatikybės platinimą, už katalikų vienybę.