Home / Sąvokos / A / Archeologija

Archeologija

Archeologija („senovinis“ + „mokslas“). Savarankiška istorijos mokslų šaka, tyrinėjanti seniausios (ikirašytinės) žmonių visuomenės istoriją. Archeologijos savarankiškumą istorijos mokslų sistemoje apibrėžia jos tikslas rekonstruoti seniausiąją žmonių visuomenę, jos raidą ir vystymosi dėsningumus. Tyrimų objektas – tik archeologijai būdingi tyrimo šaltiniai (įvairių epochų daiktiniai paminklai). Saviti tų šaltinių (paminklų) tyrimo metodai.