Home / Sąvokos / A / Archeologinė kultūra

Archeologinė kultūra

Archeologinė kultūra. Tam tikro laikotarpio reliktų (gyvenviečių, laidojimo paminklų ar atskirų objektų) visuma, pasižyminti bendromis savybėmis ir sutelktai pasitaikanti apibrėžtoje teritorijoje.