Home / Sąvokos / A / Archeologų suvažiavimas

Archeologų suvažiavimas

Rusijos archeologų IX suvažiavimas. įvyko 1893 08 01–1893 08 14 Vilniuje. A. Becenbergeris savo pranešime „Apie priešistorinę Rytų Prūsų senovę“ iškėlė hipotezę apie akmens amžių siekiančią prūsų senovę. A. Spicynas paskelbė pranešimą „Apie rytų slavų pilkapių senovę“. Suvažiavimo metu perskaityti 25 pranešimai. Suvažiavimo proga Vilniaus 2-ojoje gimnazijoje buvo atidaryta archeologinė paroda, kurioje eksponuoti E. Volterio, V. šukevičiaus ir F. Pokrovskio radiniai.