Home / Sąvokos / A / Archetipas

Archetipas

Archetipas (pradžia + pavyzdys). Psichoanalizės sąvoka, reiškianti įgimtus simbolius, glūdinčius kolektyvinėje pasąmonėje. Tai pirmykščių tikėjimų, mitologijos, tautosakos, apeigų ir papročių vaizdiniai, konkretizuojami meno kūriniuose.