Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / A / Archyvas

Archyvas

Archyvas. 1. įstaigos ar organizacijos skyrius, kur kaupiami, saugomi ir tvarkomi dokumentai. 2. įstaigos, įmonės, organizacijos asmens dokumentų visuma. 3. įstaiga, kurioje saugomi archyvų dokumentai.