Home / Sąvokos / A / Arealas

Arealas

Arealas (aikštė, erdvė). Tam tikro laikotarpio objektų, reiškinių visuma, kuri skiriasi vietinėmis ypatybėmis ir sutelktai pasitaiko tam tikroje geografinėje erdvėje.