Home / Sąvokos / A / Artelė

Artelė

Artelė. ūkio bendrovė, asmenys, susivieniję bendrai ūkinei veiklai. Daug artelių atsirado po 1940-ųjų metų. Vėliau jos buvo perorganizuotos į valstybines įmones.