Home / Sąvokos / A / Astronomija

Astronomija

Astronomija (žvaigždė + dėsnis). Mokslas, tiriantis kosminių kūnų, jų sistemų, Visatos materijos fizinį būvį ir cheminę sandarą, padėtį ir judėjimą erdvėje, susidarymą ir raidą. Astronomija yra vienas iš seniausių mokslų, ji turi labai svarbų pasaulėžiūrinį aspektą.