Home / Sąvokos / A / Ateitininkai

Ateitininkai

Ateitininkai, Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjunga. Lietuvos katalikų bažnyčios ir krikščionių demokratų partijos globojama Lietuvos jaunimo sąjunga. Veikė 1911–1940 metais. įkūrė K. Bizauskas, P. Dovydaitis. P. Dogelis. Leido žurnalus „Ateitis “ ir „Ateities spinduliai“.