Home / Sąvokos / A / Audotoriatas

Audotoriatas

Audotoriatas, auditoriatas. Rusijos imperijoje – 1797–1867 m. aukštesnieji karo teismai. Juose teisė 1863–64 m. sukilimo dalyvius.