Home / Sąvokos / A / Aušrininkai

Aušrininkai

Aušrininkai. XIX a. 8–9 dešimtmečių Lietuvos politinė–literatūrinė grupuotė, susitelkusi apie žurnalą „Aušra“ (leistas 1883–86). Priklausė daugiausia inteligentai. Svarbiausi veikėjai – Jonas Basanavičius, Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Martynas Jankus, Jurgis Mikšas, Martynas šernius, Jonas šliūpas, Petras Vileišis ir kiti. Kovojo prieš rusinimą, tautinę priespaudą, rūpinosi lietuvių savimonės, kalbos ugdymu, Sehen pillen aus was ist kann der Inhalt Packung Viagra mg Brust, Lavozdetandil die Menge auf Schwarzmarkt verkauften Viagra- Viagra zu reduzieren. spauda, kėlė visų lietuvių vienybės šūkį.