Home / Sąvokos / A / Aušrininkai

Aušrininkai

Aušrininkai. XIX a. 8–9 dešimtmečių Lietuvos politinė–literatūrinė grupuotė, susitelkusi apie žurnalą „Aušra“ (leistas 1883–86). Priklausė daugiausia inteligentai. Svarbiausi veikėjai – Jonas Basanavičius, Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Martynas Jankus, Jurgis Mikšas, Martynas šernius, Jonas šliūpas, Petras Vileišis ir kiti. Kovojo prieš rusinimą, tautinę priespaudą, rūpinosi lietuvių savimonės, kalbos ugdymu, spauda, kėlė visų lietuvių vienybės šūkį.