Home / Sąvokos / A / Austrijos įpėdinystės karas

Austrijos įpėdinystės karas

Austrijos įpėdinystės karas. 1713 m. imperatorius Karolis VI paskelbė, kad visos Austrijos paveldimos žemės atiteks jo vyresniajai dukteriai Marijai Terezai. Po jo mirties (1740) Bavarija, Saksonija, Ispanija, remiamos Prancūzijos, pareiškė pretenzijas dėl Marijos Terezos teisės. Prie jų prisijungė Prūsija, Neapolio, Sardinijos, švedijos valdovai. Austriją rėmė Didžioji Britanija ir Olandija. 1746 m. prie Austrijos prisijungė Rusija. Karas baigėsi 1748 m. Acheno taika. ši patvirtino Marijos Terezos teisę į imperijos sostą, bet Habsburgai neteko Silezijos ir dalies savo valdų Italijoje.