Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / A / Autochtoninė teorija

Autochtoninė teorija

Autochtoninė baltų kilmės teorija. Ją 1893 m. pagrindė A. Becenbergeris. Jo manymu, baltų kilties šaknys prūsuose siekia akmens amžiaus pabaigą. Vėlesnieji tyrinėtojai ją išplėtojo toliau. Naujausių tyrimų rezultatai atskleidė kur kas ankstyvesnes baltų kultūros ištakas Rytų Pabaltijyje.