Home / Sąvokos / A / Avarai

Avarai

Avarai. Turkų kilmės genčių sąjunga. Avarai minimi nuo V a. vidurio. VI a. viduryje ėmė veržtis į Kaspijos vakarinių pakrančių stepes, Juodosios jūros šiaurinius pakraščius, prie Dunojaus ir į Balkanus. VI a. 6–7 dešimtmečiais nusiaubė savyrų, antų, gepidų genčių žemes ir Panonijoje įkūrė valstybinį junginį – Avarų kaganatą. Klestėjimo laikais valdė žemes nuo Elbės iki Užkaukazės ir nuo Dono iki Adrijos jūros. VII a. pirmoje pusėje patyrė pralaimėjimų kovose su Bizantija, bulgarais, slavais, frankais. VII a. pabaigoje avarus galutinai sumušė frankų karalius Karolis Didysis.