Home / Sąvokos / B / Bajorvedys

Bajorvedys

Bajorvedys. Nuo 1766 m. Rusijoje, vėliau ir Rusijos okupuotose Lietuvos žemėse bajorvedys – renkamas bajorų luominės organizacijos atstovas. Buvo gubernijos ir apskričių bajorvedžiai. Bajorvedžius rinko bajorų susirinkimai, po 1863 m. sukilimo skirdavo vidaus reikalų ministerija.