Home / Sąvokos / B / Baltarusija

Baltarusija

Baltarusija. Valstybė Rytų Europoje, Lietuvos kaimynė. Baltarusijos teritorijoje žmonės gyveno nuo paleolito laikų. Nuo VII a. pr. Kr. čia buvo paplitę Milogrado, Zarubincų kultūros. Ankstyvajame geležies amžiuje Vidurio bei šiaurės Baltarusijoje gyveno baltiškų brūkšniuotosios keramikos ir Dniepro–Dvinos kultūrų gentys, kurias iki IX a. po Kr. asimiliavo slavai. Susidarė trys dideli slavų genčių junginiai: Vidurio Baltarusijoje – dregovičiai, Sožo upės baseine – radimičiai, Padvinyje ir Dniepro aukštupyje – krivičiai. IX a. susikūrė rusų valstybė Kijevo Rusia, kuriai priklausė ir Baltarusijos teritorija. Suskilus Kijevo Rusiai, XI–XII a. susikūrė Polocko, Turovo, Smolensko kunigaikštystės, XII a. pabaigoje – Gardino, Slucko, Oršos, Mstislavlio ir kitos kunigaikštystės, kurias iki XIV a. pradžios užkariavo LDK. šios žemės imtos vadinti Baltąja Rusia. XVI a. galutinai susiformavo baltarusių tauta. Trijų Respublikos padalijimu (1772, 1793 ir 1795) metu baltarusių žemės atiteko Rusijai. 1919 01 01 Baltarusija paskelbta Baltarusijos sovietų socialistine respublika SSRS sudėtyje. Tais pačiais metais bandyta sukurti Lietuvos–Baltarusijos SSR. Suirus SSRS, 1991m. Baltarusija tapo nepriklausoma valstybė NVS sudėtyje.