Home / Sąvokos / B / Baltijos jūra

Baltijos jūra

Baltijos jūra. Atlanto vandenyno dalis, giliai įsiterpusi į šiaurinę Europą. Jos plotas yra 386 000 kvadratinių kilometrų, didžiausias gylis – 459 m, vidutinis – 86 metrai. Lietuvai priklauso apie 100 km pajūrio. į Baltiją įteka Oderis, Vysla, Nemunas, Dauguva, Neva ir kt. Vakarų ir šiaurės rytų jūros krantai šcheriniai, uolėti, o pietiniai ir pietrytiniai smėlėti, su kopomis. Baltijos dubuo pradėjo formuotis paskutinio Viurmo ledynmečio traukimosi metu. Dabartinė Baltijos jūra susiformavo holocene. Skiriamos kelios pagrindinės Baltijos jūros formavimosi stadijos: a) Baltijos ledyninis ežeras (9800–8000 m. pr. Kr.), b) Joldijos jūra (8000–7300 m. pr. Kr.), c) Ancyliaus ežeras (7300–5800 m. pr. Kr.), d) Litorinos jūra (tarp 5800–2500/2300 m. pr. Kr.), e) Baltikos jūra (nuo 2500–2300 m. pr. Kr. iki šių dienų). Išskiriami Limnėjos jūros (2500–2300 m. pr. Kr. – XVI–XVII amžiai) ir Mijos jūros (nuo XVI–XVII amžių iki mūsų dienų) periodai.