Home / Sąvokos / B / Benediktinai

Benediktinai

Benediktinai. Vienas iš gausiausių katalikų vienuolių ordinų. Apie 530 m. Italijoje įkūrė Benediktas Nursijietis. Turėjo daug žemės, rėmė popiežių. LDK atsirado XV a. pradžioje. XVI–XVIII a. vienuolynai įkurti Vilniuje, Kaune, Kražiuose. Benediktinai buvo ir pirmieji krikščionių misionieriai prūsų žemėse – 996–997 m. Adalbertas (Vaitiekus) ir 1009 m. Bonifacijus (Brunonas). Abu prūsuose nužudyti ir paskelbti šventaisiais.