Home / Sąvokos / B / Bermontininkai

Bermontininkai

Bermontininkai. Rusų baltagvardiečių ir vokiečių kariniai daliniai, veikę Lietuvoje ir Latvijoje 1919 metais. Pradėti formuoti Vokietijoje daugiausia iš karo belaisvių rusų. Nuo 1919 07 22 bermontininkams vadovavo generolas P. Bermontas. 1919 m. spalio mėnesį užėmė teritoriją kairiajame Dauguvos krante, puolė Rygą, iki lapkričio mėnesio užėmė Biržus, Radviliškį, šiaulius, Raseinius, Jurbarką. Latvijos kariuomenė iki lapkričio pabaigos išstūmė bermontininkus iš Latvijos. 1919 11 21–22 Lietuvos kariuomenė sumušė bermontininkus prie Radviliškio. Iki 1919 m. pabaigos bermontininkai pasitraukė į Vokietiją.