Home / Sąvokos / B / Bizantinė architektūra

Bizantinė architektūra

Bizantinė architektūra. Bizantijos imperijos architektūros stilius, vyravęs IV–XV a. Balkanų pusiasalyje, Mažojoje Azijoje, Gruzijos, kitų gretimų tautų architektūroje. Darė įtaką ir LDK architektūrai (ypač Algirdo valdymo laikais, 1345–1377). XIII–XV a. bizantinės architektūros išskirtinis bruožas – graikiško kryžiaus plano cerkvė su centriniu kupolu.