Home / Sąvokos / B / Bolševikai

Bolševikai

Bolševikai. Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos frakcija. Susikūrė 1903 metais RSDP II suvažiavimo metu, kai partija suskilo į daugumą (bolševikus) ir mažumą (menševikus). įvykdė 1917 m. Spalio perversmą Rusijoje.