Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / B / Brastos Biblija

Brastos Biblija

Brastos Biblija, Brastos spaustuvė. Lietuvos Brastoje Mikalojaus Radvilos Juodojo 1553 m. įkurta spaustuvė protestantų raštams lenkų kalba spausdinti. žymiausias šios spaustuvės leidinys – vadinamoji Brastos biblija, išspausdinta 1560 metais. Spaustuvė veikė iki 1567 m., kai Mikalojaus Radvilos sūnus Našlaitėlis, priėmęs katalikybę, ją uždarė. Spaustuvę atidavė Vilniaus jėzuitų akademijai. Tada imti naikinti ir spaustuvės leidiniai, ypač Brastos biblija, kurios daug egzempliorių išsaugota tik nuplėšus antraštinius lapus.