Home / Sąvokos / B / Bražuolės sutartis

Bražuolės sutartis

Bražuolės sutartis. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Kryžiuočių ordino atstovų sutartis, sudaryta 1382 07 06 Bražuolėje (prie Trakų). 1382 m. gegužės mėn., Kęstučiui išvykus į Novgorodą Severskį malšinti prieš jį sukilusio Jogailos brolio Kaributo, Jogaila apsupo Kęstučio tėvoniją Trakus. į Lietuvą įsiveržę kryžiuočiai žygiavo Trakų link. Su jais susitikęs Jogaila savo, motinos Julijonos ir brolio vardu sudarė Bražuolės sutartį. šalys pasižadėjo viena kitos nepuldinėti iki 1382 12 08. Kryžiuočiai pasižadėjo neremti Kęstučio ir jo sūnų.