Home / Sąvokos / B / Bremenietis

Bremenietis

Bremenietis Adomas. Vokiečių kronikininkas (XI a. pirmoji pusė–po 1081 m.). Nuo 1068 m. Bremeno arkivyskupo Adalberto kanauninkas ir kronikininkas. Svarbiausias veikalas – „Hamburgo vyskupų istorija“, parašyta 1072 – 1075 metais. Ketvirtojoje knygoje pateikiama duomenų apie aisčius (minimi sambiai ir prūsai) ir ypač pabrėžiamas jų humaniškumas („homines humanissimi“). A. Bremenietis pirmą kartą paminėjo terminą „Mare Balticum“.