Home / Sąvokos / B / Bučys Pranciškus Petras

Bučys Pranciškus Petras

Bučys Pranciškus Petras (1872 08 20–1951 10 25), katalikų bažnyčios veikėjas, teologas. Studijavo Seinų kunigų seminarijoje, Peterburgo dvasinėje akademijoje, Fribūro universitete. 1901 m. tapo teologijos daktaru. 1905 m. kartu su kitais parengė Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos programos projektą. 1902–16 m. dėstė Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1912–15 m. šios akademijos prorektorius. 1905 m. tapo profesoriumi. 1909 m. įstojo į marijonų ordiną. 1927–33 m. ir 1939–51 m. buvo šio ordino generolas. 1916–21 m. gyveno JAV, paskui grįžo į Lietuvą. 1922–28 m. Kauno universiteto dėstytojas, 1924–25 m. rektorius. 1930 m. įšventintas rytų apeigų vyskupu. 1928–34 m. ir po 1939 m. gyveno Romoje. Bendradarbiavo spaudoje. Parašė teologijos ir religijos istorijos darbų: „Trumpa apologetika“, „Fundamentalinės teologijos kursas“, „Teologijos enciklopedijos kursas“, „Rusai stačiatikiai ir sentikiai Lietuvoje“.