Home / Sąvokos / B / Bulioniai

Bulioniai

Bulioniai (Bulevičiai, Bulaičiai). XIII a. I pusės lietuvių kunigaikščių giminė. žinomi broliai Vismantas, Edivilas ir Sprudeika, kurių valdos veikiausiai buvo šiaulių žemė. 1219 m. taikos sutarties su Haliču-Volyne sudarymo dalyviai. Pripažino Mindaugo valdžią, bet nuo 5 dešimtmečio pabaigos vidaus kare rėmė jo priešus Tautvilą ir Vykintą. šiame kare broliai žuvo, jų žemę užvaldė Mindaugas.