Home / Sąvokos / B / Buožė

Buožė

Buožė. SSRS taip vadintas didelį ūkį turintis, samdantis darbininkus valstietis. Buožės buvo laikomi socialistinės santvarkos priešais, vargingųjų valstiečių išnaudotojais, tremiami, šaudomi.