C

Caras

Serbijos, Rusijos ar Bulgarijos monarchas;

Cechas

tuo pačiu amatu besiverčiančių miestiečių organizacija viduramžiais.

Cechas

Viduramžių amatininkų sąjunga.

Celibatas

katalikų dvasininkųir vienuolių privaloma viengungystė (draudimas tuoktis).

Centralizacija

valdžios sutelkimas viename centre.

Centrinės Lietuvos kultūra

Centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų kultūra. I–V a. baltų kultūra. Paplitusi nuo Nevėžio ir Dubysos vidurupio iki santakos su Nemunu, toliau Nemunu į vakarus iki Karšuvos žemumos. žinomi 34 šios kultūros paminklai. Išsamiai tirti Kalniškių, Marvel...

Cenzūra

Cenzūra. Meno kūrinių, publicistikos, viešų renginių kontrolė siekiant neleisti platinti tam tikrų, dažniausiai valstybinei ideologijai priešiškų, idėjų ar žinių. Skiriama valstybinė, bažnytinė, išankstinė, paskesnioji cenzūra. Lietuvoje nuo XVI a. žinoma baž...

Cerkvė

Cerkvė. Religinis stačiatikių pastatas. Dažniausiai graikų kryžiaus plano pastatas su centriniu pusrutulio ar svogūno pavidalo kupolu. Lietuvoje pirmosios cerkvės pastatytos jau XIV a. žymiausios Lietuvos cerkvės yra Vilniuje (šv. Trejybės, 1516) ir Ka...

Chanas

tiurkų ir mongolų valdovo titulas, ypač viduramžiais.

Chanatas

Chano valdoma šalis.

Chartija

dokumentas, kuriame skelbiami kurios nors politinės grupės reikalavimai.

Chasidai

Chasidai. Chasidizmo, religinės judaizmo pakraipos, išpažinėjai. Chasidizmas atsirado XVIII a. I pusėje tarp lenkų ir rusų žydų kaip priešprieša oficialiam judaizmui. Pradininkas – Izraelis Beštas. Chasidai tiki stebuklais, gerbia cadikus (teisiuosius)...

Chelmas

Chelmas. Vietovė prie Uherkos upės, Lenkijoje. čia rasti seniausieji Rytų Pabaltijyje žmogaus veiklos pėdsakai – šiaurės elnio ragai su pjaustymo žymėmis. Jie datuojami maždaug XVIII tūkstm. pr. Kr.

Chodkevičiai

Chodkevičiai (Katkevičiai, Katkai). XV–XVII a. LDK didikų giminė, grafai (nuo 1555). Darė didelę įtaką LDK politiniam ir visuomeniniam gyvenimui. XVI–XVII a. sandūroje konkuravo su Radvilomis dėl įtakos valstybėje. Daugiausia valdų turėjo Baltarusijoje. Gi...

Christburgo taika

Christburgo taika. Kryžiuočių ordino ir prūsų sukilėlių (pamedėnų, varmių ir notangų) sutartis. Ji sudaryta 1240 02 07 tarpininkaujant popiežiaus Inocento IV legatui Jokūbui. Prūsų gentys įsipareigojo pasikrikštyti ir pripažinti kryžiuočių valdžią....

Christmemelis

Christmemelis (Kirsmemelis). Kryžiuočių ordino pilis, buvusi dešiniajame Nemuno krante, veikiausiai ties Skirsnemune. Pastatyta 1313 m. 1328 m. nuo žemės drebėjimo (?) nukentėjusią pilį kryžiuočių įgula sunaikino ir persikėlė į Klaipėdą. Pilies vietą nuplo...

Chronologija

Chronologija (laikas + mokslas). Pagalbinė istorijos mokslo disciplina. Pagal rašytinių ir archeologinių šaltinių tyrimo ir palyginimo duomenis nustato tikslias įvykių ar materialinės kultūros (pastatų, įvairių dirbinių) datas.

Cistersai

katalikų vienuolių ordinas, Benediktų ordino atšaka. Bandė apkrikštyti prūsus.

civilizacija

visuomenės ir materialinės kultūros raidos etapas, kuriam būdingas materialinės kultūros šuolis, visuomeninių - valstybinių institucijų formavimas, išrandamas raštas ir kt.