Home / Sąvokos / C / Celibatas

Celibatas

katalikų dvasininkųir vienuolių privaloma viengungystė (draudimas tuoktis).