Home / Sąvokos / C / Chasidai

Chasidai

Chasidai. Chasidizmo, religinės judaizmo pakraipos, išpažinėjai. Chasidizmas atsirado XVIII a. I pusėje tarp lenkų ir rusų žydų kaip priešprieša oficialiam judaizmui. Pradininkas – Izraelis Beštas. Chasidai tiki stebuklais, gerbia cadikus (teisiuosius), kurie, kaip tikima, nuolat bendrauja su Dievu. Bendravimas su Dievu ir yra religijos esmė. Vėliau chasidizmą pripažino ir oficialusis judaizmas.