Home / Sąvokos / Č / činšas

činšas

činšas, čyžė (piniginė renta). Feodalinė žemės renta, mokama pinigais arba natūra žemės savininkui baudžiauninkų ir laisvųjų žmonių (žemės laikytojų), valdančių žemę pagal činšo teisę. LDK činšu labiau buvo piniginė duoklė, mokama daugiausia baudžiauninkų. Pirmosios žinios apie činšą (čyžę) Lietuvoje yra iš XIV a. pirmos pusės. Per XVI a. Valakų reformą galutinai virto pinigine duokle. įsigalint baudžiavai, činšą keitė lažas. Užnemunėje 1864–1866 m., likusios Lietuvos dalies kaimuose 1886 m., miestuose ir miesteliuose 1926 m. činšas nebemokėtas.