Home / Sąvokos / D / Daraktorius

Daraktorius

Daraktorius. XIX a.–XX a. pradžios Lietuvos valstiečių steigiamų ir išlaikomų kaimo mokyklų mokytojas. Spaudos draudimo laikais (1865–1904) paplito nelegalios daraktorių mokyklos. Daraktorius paeiliui gyvendavo pas mokinių tėvus. Ten vesdavo pamokas. Dalis daraktorių buvo menko išsilavinimo, mokėjo tik skaityti. Mokė vaikus skaityti lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis, rašyti, skaičiuoti, Lietuvos istorijos ir geografijos žinių. Nuo 1871 m. už vaikų mokymą caro valdžia daraktorius ir tėvus ėmė bausti. Po 1905–07 m. revoliucijos bausmės oficialiai panaikintos, tačiau daraktoriai tebebuvo persekiojami.