Home / Sąvokos / D / Dėkla

Dėkla

Dėkla. LDK valstiečių duoklė didžiajam kunigaikščiui rugiais, avižomis, šienu. Naudota pilių įguloms, kariuomenei išlaikyti. Pirmą kartą paminėta Jogailos 1387 m. privilegijoje Vilniaus vyskupui. Tradicinis dėklos dydis – vežimas šieno, statinė rugių, 1–2 statinės avižų (nuo tarnybos).