Home / Sąvokos / D / Demokratija

Demokratija

Demokratija. Valstybės valdymo forma, kai valdžią turi pati tauta, renkanti savo atstotvus laisvų rinkimų būdu. Taip išrinkta valdžia turi užtikrinti laisvę ir gerovę visiems piliečiams. Demokratija susiformavo senovės Graikijoje, nors ten valstybės valdyme dalyvavo tik laisvieji gyventojai. Plačiai Europoje įsigalėjo XIX a. pabaigoje. Skiriama parlamentinė ir prezidentinė demokratija.